Strona główna

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzę Wam i Waszym Rodzinom, aby Święta
Wielkanocne,
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wesołego Alleluja! 

Link do e dziennika https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminazarszyn/?logout=true

 Szanowni Państwo,

od poniedziałku 29.03.2021r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla dzieci przedszkolnych. Jednocześnie zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.W związku z powyższym rodziców, których dotyczy punkt świetlica szkolna, praca odddziału przedszkolnego (dzieci kl. 0a i b oraz 1-3 - których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19) lub zapewnienie nauki dzieciom niepełnosprawnym („W przypadku szkół podstawowych o których mowa w § 1a ust. 1, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania) , lub rodzice uczniów klasy 8 - w sprawie konsultacji, proszeni są o kontakt e maile ze szkołą


Prosimy bardzo o sprawdzenie wcześniejsze aplikacji Teams na których odbywać będą się zajęcia dla uczniów (......@szkolajacmierz.pl), w razie problemów o wcześniejszy kontakt.

 

Przypominamy, żę przerwa wiosenna w tym roku trwa od 1.04.2021 - 6.04.2021 r  - w tym czasie nie ma zajęć zdalnych.

 

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000075201.pdf) w dniach 26 -30.04. 2021 wprowadza się system pracy hybrydowej. Szczegóły dla poszczególnych klas zostały podane przez e dziennik.
Uczniowie rozpoczynają lekcje zgodnie z planem lekcji o godzinie 8:00.
Chęć uczestnictwa w zajęciach świetlicy należy zgłosić w formie wniosku - prośby do dyrektora szkoły. Na świetlicy mogą przebywać TYLKO uczniowie dla których nauka w tym dniu przewiduje zajęcia stacjonarne oraz dzieci dla których takie zajęcia ujęte były we wcześniejszych rozporządzeniach Ministerialnych.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw) oraz z regulaminami szkoły.
Z poważaniem
Dyrektor SP Jaćmierz
Elzbieta Gałązka